Dit is een template voor het kunnen publiceren van demo data. Idee is om data sets die ingewonnen zijn met een Medusa meetsysteem, in dit document te beschrijven zodat een geïnteresseerde de data kan downloaden en de analyse kan volgen cq nadoen. Daarvoor dient er een beschrijving gegeven te worden van de data (waar/hoe/wat is de data ingewonnen en met welke reden), de betreffende databestanden (een GSF bestand voor gebruik in Gamman en een CSV bestand als output), en eventueel wat foto's en kaartjes van het gebied dat bemeten is. Verder is het van belang de stappen die je hebt doorlopen in Gamman, kort te beschrijven. Op die manier kan iemand de analyse "nadoen".

De GSF en CSV bestanden kunnen groot zijn - dwz graag ZIPpen voordat ze geplaatst worden. Gezipte bestanden groter dan 10MB moeten niet op deze site maar via een wetransfer oid worden verstuurd. In dat geval een opmerking plaatsen om even een mailtje aan Medusa te sturen voor de betreffende dataset.

Het te publiceren doc begint onder de streep hieronder.

______

Survey summary

Descriptive name
Date (range) when was the survey done
Done bywho did the survey
Application type(mineral prospecting, agricultural mapping, environmental mapping, etc)
Geometry of survey(drone/airborne/vehicle/borehole/underwater)
System applied(MS-xxx, other system)
Carrier(quad, drone, car, tractor, plane, boat, helicopter)
Data file 1Raw data?
Data file 2Gamman GSF file
Data file 3Gamman output (csv's)
...


Survey description 

A short description of the survey work that was done (if available). Who did the work, where was it done and why. Also post some pics if available. Also mention some of the aspects why this particular data set is interesting - for example:

  • It contains much radon;
  • It was flown at high alt;
  • It shows nice patterns;
  • Etc

Data processing

What have you done to process the data, which (version of ) software was used? Which steps have you taken., for instance:

  • Airborne corrections
  • Cosmic corrections
  • Radon corrections
  • Cable length corrections
  • Borehole corrections

Etc. 

Maybe post some Gamman screenshots to explain your steps